Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

حفاظت از منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد نیازمند امکانات بیشتری است

مسئول روابط عمومی و سخنگوی اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کوهستانی بودن و وجود عرصه های گسترده منابع طبیعی در این استان، گفت: حفاظت و صیانت از منابع طبیعی منطقه نیازمند امکانات و نیروی انسانی بیشتری است. سعید نظری افزود: کهگیلویه و بویراحمد افزون بر یک میلیون و 721 هزار و 400 هکتار عرصه منابع طبیعی دارد که با توجه به مساحت این استان رقمی بی نظیر در کشور است.

نظری ادامه داد: در استانی که یکی از کوهستانی ترین مناطق کشور است ، حفاظت و صیانت از عرصه های جنگلی و مرتعی نیامند امکانات ، ابزار ، لوازم و تعداد بیشتری نیروی انسانی است. ( روزنامه امید مردم/ 21 فروردین 1391)