Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

حضور گسترده مردم قابل قیاس با گذشته نیست

فرماندار شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه حضور مردم پای صندوق های رأِ در این شهرستان قابل قیاس با گذشته نیست، افزود: حضور مردم آنقدر زیاد بود که در خیابانهای این شهرستان شاهد رفت و آمد زیادی بودیم رضایی ادامه داد: مردم شهرستان با حضور در پای صندوق های رأی پاسخ دندان شکنی به دشمنان دادند. در دو حوزه انتخابیه کهگیلویه شش نامزد برای به دست آوردن یک کرسی مجلس به رقابت  می پردازند. (روزنامه امید مردم / 13 اسفند1390)