رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

حضور استاندار در ویژه برنامه شبکه دنا با موضوع اطلاع رسانی در خصوص آخرین وضعیت استان در پی بارندگی های اخیر - نمایش محتوای خبر

 

 

حضور استاندار در ویژه برنامه شبکه دنا با موضوع اطلاع رسانی در خصوص آخرین وضعیت استان در پی بارندگی های اخیر

حضور استاندار در ویژه برنامه شبکه دنا با موضوع اطلاع رسانی در خصوص آخرین وضعیت استان در پی بارندگی های اخیر

حضور استاندار در ویژه برنامه شبکه دنا با موضوع اطلاع رسانی در خصوص آخرین وضعیت استان در پی بارندگی های اخیر