Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

حرکت برمدار قانون شبهات را در خصوص فرآیند برگزاری انتخابات از بین می برد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بدون شک تنها چیزی که می تواند شبهه افکنی ها ، گمانه زنی ها ، جنجال ها و هیاهو های انتخاباتی را در قبل ، حین و بعد از انتخابات از بین ببرد حرکت بر مدار و مسیر قانون است. اکبر نیکزاد در حاشیه نشست شورای تأمین در ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد ، قانون را فصل الخطاب در همه تصمیمات ، برنامه ها ، جریان  و فرآیند کلی برگزاری انتخابات دانست. (روزنامه امید مردم / 7 اسفند 1390)