Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

حدود 10 هزار خانوار طی تعطیلات نوروزی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: از روز 28 اسفند تا هفتم فروردین ماه 9هزار و857 خانوار در مدارس این استان اقامت کردند.

یاسوج،واحد مرکزی خبر،اجتماعی مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: از روز 28 اسفند 91 تا هفتم فروردین امسال 9هزار و857 خانوار در مدارس این استان اقامت کردند. پرویز طاهری در مصاحبه با خبر یاسوج با اشاره به اینکه از این تعداد هشت هزار و596 خانوار فرهنگی وهزار و261 خانوار از دیگر گروههای مسافرین نوروزی بودند، گفت: حدود هشت هزار نفر نیز دیشب در مدارس این استان اسکان یافتند. وی گفت: در مجموع 98هزار و154 نفر روز درمدارس کهگیلویه وبویراحمد اقامت کردند که از این تعداد 85هزار و280 نفر از فرهنگیان و خانواده های آنان بودند. مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: 200 مدرسه با هزار و400 کلاس درس درکهگیلویه وبویراحمد به اسکان میهمانان نوروزی اختصاص یافته است. طاهری ادامه داد: مدارس در سه بخش کاملاً تجهیز، نیمه تجهیز وعادی دراختیار میهمانان نوروزی قرار گرفته است و می گیرد.