سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

حال و هوای خاص عشایر در ماه رمضان - نمایش محتوای خبر

 

 

حال و هوای خاص عشایر در ماه رمضان

حال و هوای خاص عشایر در ماه رمضان

ماه مبارک رمضان با آداب و رسوم و حال و هوای خاص در بین عشایر کهگیلویه و بویراحمد سپری می شود.

یکی از رسوم زیبای عشایر استان بیدار کردن یکدیگر در هنگام سحر است که از پدران و نیاکان خود به ارث برده اند.

رسمی که در آن هر کسی زودتر از بقیه افراد ایل بیدار شود، بقیه چادرنشینان را بیدار می‌کند.

سنت دیرینه و پسندیده دیگر عشایری استان کاسه بهره است، سنتی که در آن عشایر به تنهایی افطار نمی‌کنند و بخشی از غذا را برای همسایگان خود برده و اقوام و آشنایان را بر سر سفره ساده، اما سرشار از صداقت و محبتشان شریک می‌کنند.

ضیافت افطاری کاسه بهره که حاصل دست رنج خود عشایر است به طور معمول با کمک همسایگان تهیه می‌شود.

برای تهیه آبگوشت کاسه بهره ،آماده کردن گوشت را مردان برعهده می‌گیرند و مسئولیت آشپزی را زنان ایل عهده دارند.

با غروب آفتاب و اقامه نماز مغرب، عشایر به همراه اقوام و همسایگان در حالی کنار هم افطار می‌کنند که روزی پرکار وطاقت فرسا را با زبان روزه پشت سر گذاشته اند.

دستگیری از نیازمندان، تقویت روحیه همدلی، تعاون و کار از مهمترین آثار و برکات ماه مبارک رمضان است که این آثار در بین عشایر و زندگی عشایری نمود بیشتری دارد.

عشایر زحمت کش ۲۸ درصد گوشت قرمز و ۳۵ درصد صنایع دستی کشور را تولید می‌کنند.