حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۷

جوجه طلایی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

جوجه طلایی

جوجو جوچه ی طلایی تو باغچه شعر می خونه

انگار داره می گرده دنبال آب و دونه

مامان می گه نباید دست بزنم به پرهاش

تا بره توی خونه پیش مامان و باباش

هر کس هم بازی باشه با جوجه های ریزه

روی پوست قشنگش دونه ریز می ریزه

دوست ندارم بگیرم آّبله مرغون بچه ها

به خاطره همینه دور می شم از جوجه ها

جوجه جوجه ی طلایی تو باغچه شعر می خونه

انگار داره می گرده دنبال آب و دونه

مامان می گه نباید دست بزنم به پرهاش

تا بره توی خونه پیش مامان و باباش

هر کس هم بازی باشه با جوجه های ریزه

روی پوست قشنگش دونه ریز می ریزه

دوست ندارم بگیرم آّبله مرغون بچه ها

به خاطره همینه دور می شم از جوجه ها