جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

جنگل - نمایش محتوای موسیقی

 

 

جنگل

جنگل پر از درخته با حیونهای زیبا

سنجاب و شیر و خرگوش گرگ و پلنگ و روباه

میون اون درختها چشمه آب رونه

از قدرت خداوند داره هزار نشونه

جنگل رو که می بینیم شکر می کنیم خدا رو

چه آفریده زیبا درخت و حیون ها رو

جنگل پر از درخته با حیونهای زیبا

سنجاب و شیر و خرگوش گرگ و پلنگ و روباه

میون اون درختها چشمه آب رونه

از قدرت خداوند داره هزار نشونه

جنگل رو که می بینیم شکر می کنیم خدا رو

چه آفریده زیبا درخت و حیون ها رو