Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

جمع آوری کمک های مردمی استان در 498 پایگاه در جشن نیکوکاری

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت: در هفته احسان و نیکوکاری مجموعأ 498 پایگاه ثابت و سیار آماده دریافت کمک های مردمی است. عبدالمجید فرهادی اظهار داشت: مشارکت های مردمی در سر فصل های مختلف در استان کهگیلویه و بویراحمد رشد خوبی داشته ولی باید در زمینه فرهنگ سازی و ترغیب مردم به این فرهنگ حسنه کار بیشتری انجام گیرد. مدیر کل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: این نهاد در جشن احسان و نیکوکاری سال گذشته یک میلیارد و 482 میلیون ریال درآمد داشته که امید است این رقم در جشن امسال افزایش یابد.

(روزنامه امید مردم / 17 اسفند 1390)