Skip to Content

جمع‌آوری180میلیون ریال زکات در گچساران

جمع‌آوری180میلیون ریال زکات در گچساران


رئیس کمیته امداد امام خمینی گچساران با اشاره به بحث زکات، از جمع‌آوری 180 میلیون ریال زکات از ابتدای سال جاری تا کنون با کمک خیرین خبر داد و گفت: روستاهای حاشیه شهرستان گچساران در جمع‌آوری زکات در سال‌های اخیر نقش بسزای ایفا کردند.

قربانی افزود: کمیته امداد گچساران در سال 92 برای تشویق بیشتر روستاهای زکات دهنده مبلغ 260 میلیون ریال برای تکمیل و تعمیر مساجد به 22 روستا پرداخت نمود. وی اذعان کرد: کمیته امداد در زمینه‌های مختلف از جمله اشتغال، درمان، حوزه‌های فرهنگی، هزینه‌های تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، ازدواج، مسکن و ... به مددجویان تحت حمایت، ارائه خدمت می‌نماید.منبع:خبرمرکز