Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

جمعیت کهگیلویه و بویراحمد 658 هزار و 629 نفر اعلام شد

جمعیت کهگیلویه و بویراحمد 658 هزار و 629 نفر اعلام شد


مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: نتایج نهایی سرشماری سال گذشته اعلام شد که بر اساس  آن جمعیت استان 658هزار و 629 نفر است. حمزه کرمی افزود: طبق این سرشماری نزدیک به 48 درصد مردم استان در روستاها و 52 درصد در شهرها زندگی می کنند وی با بیان اینکه جمعیت زنان 471 نفر از مردان استان بیشتر است گفت: این نشان دهنده این است که تقریبأ نسبت جمعیت استان از نظر جنسیت با هم برابر است. (روزنامه امید مردم / 26 مرداد 1391)