Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

جذب سرمایه گذار هدف شرکت شهرکهای صنعتی استان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: جذب سرمایه گذار مهم ترین هدف شرکت شهرکهای صنعتی استان در سال جاری است.

فضل الدین جمالیان افزود: این استان 22 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب دارد که در حال حاضر 12 شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری زمین با امکانات زیربنایی به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه صنعت هستند. ( روزنامه امید مردم / 28 خرداد 1391 )