Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام98درصدی مردم استان درطرح هدفمندكردن يارانه ها

98 درصد مردم استان كهگيلويه و بويراحمد در طرح هدفمند كردن يارانه ها ثبت نام كردند
معاون اقتصادي سازمان اقتصاد و دارايي استان گفت : 146 هزار خانوار تاكنون در طرح هدفمند كردن يارانه ها ثبت نام كردند كه از اين تعداد 5/95 درصد نيز شماره حساب خود را در سايت وزارت رفاه وارد كردند
كساني كه زندگي مشترك خود را تازه آغاز كردند و يا فردي از اعضا خانواده آنها فوت شده است به صورت خودكار سازمان ثبت احوال اطلاعات آنان را وارد مي كند
وي گفت : آزاد سازي قيمتها در طول 5 سال اجرا مي شود و 50 درصد درآمد حاصل از آزادسازي قيمت ها به مردم بازگردانده مي شود