Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام دانشجويان فراگير پيام نور دوم ارديبهشت ماه آغاز مي شود

فرود شجاعي پور مدير آموزش دانشگاه پيام نور كهگيلويه و بويراحمد گفت: پذيرفته شدگان دوره هاي فراگير در نيمسال دوم 90- 91 كه موفق به انتخاب واحد نشده اند مي توانند مجددا انتخاب واحد كنند.

وي بيان كرد: با توجه به اينكه برخي از پذيرفته شدگان آزمون نيمسال دوم 91-90 موفق به ثبت نام و انتخاب واحد نشده اند بنابراين به منظور مساعدت مقرر شد ثبت نام اين گروه از طريق سامانه خدمات آموزشي گلستان انجام پذيرد. (روزنامه ایران / 26 فروردین 1391)