سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

تکمیل وافتتاح دو طرح دانش بنیان جهاد دانشگاهی تا هفته دولت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تکمیل وافتتاح دو طرح دانش بنیان جهاد دانشگاهی تا هفته دولت

تکمیل وافتتاح دو طرح دانش بنیان جهاد دانشگاهی تا هفته دولت

مدت: 3:17