Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تولید کنندگان کوچرو

تولید کنندگان کوچرو


Loading the player...

ویژه برنامه تولید کنندگان کوچرو به تهیه کنندگی حسن بوستانی با مشارکت سازمان امور عشایر استان از سیمای استانی شبکه دنا به مدت 10 دقیقه پخش می شود.

در این برنامه به تمام نقاط عشایری استان پرداخته  و توانمندی های عشایر استان برجسته می شود. موانع و مشکلات سد راه عشایر بررسی و از عشایراستان گزارشهایی تهیه و پخش می شود. بهترین ساعات تصویر برداری انتخاب می گردد.

لوکیشنهای مختلف در برنامه پیش بینی شده است. همچنین مدیر کل امور عشایر استان نیز در این برنامه در مورد عشایر صحبت می کند.

تهیه کنندگان: حسن بوستانی