Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تولید عسل در کهگیلویه نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافت

تولید عسل در کهگیلویه نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافت


مسئول امور دام جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ا زکاهش 50 درصدی تولید عسل در این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد. علی قاسمی اظهار داشت: در چند سال اخیر با توجه به عدم پراکنش بارندگی و وجود مداوم پدیده گرد و غبار تولید عسل در این شهرستان کاهش چشمگیری داشته است. (روزنامه امید مردم / 26 مرداد 1391)