Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

توسعه فرودگاه یاسوج در برنامه امسال قرار دارد

نماینده بویراحمد و دنا گفت: در رابطه با وضعیت فرودگاه اقدامات زیادی  انجام و نسبت به خریداری و نصب امکانات و تجهیزات اقدام شده است.

زارعی با اشاره به کوتاه بودن باند فرودگاه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در حال حاضر تنها پروازهای داخلی انجام می شود و پرواز های خارجی صورت نمی گیرد اما توسعه فرودگاه در برنامه سال جاری قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال شاهد این اتفاق باشیم. (روزنامه امید مردم/25 مرداد1391)