Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

توجه سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشوربه استان

توجه ویژه سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشوربه استان
به زودی بخشی از کمیته طبیعت گردی کشور در استان کهگیلویه و بویر احمد مستقر می شود.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور ، در سی سخت با اعلام این خبر گفت : این بخش از کمیته ، زیرساخت های طبیعت گردی در استان کهگیلویه و بویر احمد را ساماندهی و در نشست های تخصصی در تهران مطرح می کند.
آقای عامری همچننین گفت : استان کهگیلویه و بویر احمد ، به خصوص شهرستان های دنا و کهگیلویه توانمندی های زیادی در بخش گردشگری دارد ، که این موضوع باعث شده نمایندگی این شهرستان ها در آینده نزدیک به اداره تبدیل شود.