Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

توجه به دستورات دین اسلام ضامن سلامتی افراد است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: اسلام دینی جامع است که در همه ابعاد زندگی بشر ضوابط و مقرراتی دارد  که توجه به دستورات آن ضامن سلامت افراد است.

سید حسام الدین نبوی زاده افزود: ما انسان ها معمولا از داشته های خود غافلیم زیرا با وجود فرهنگ غنی اسلامی و دستورات جامع آن در تمامی زمینه ها ، متأسفانه فرهنگ غربی را الگوی خود قرار داده ایم.

وی با اشاره به دستورات اسلام در حفظ کرامت و احترام به سالمندان اظهار داشت : طبق آیات و روایات قرآن باید به سالمندان احسان و نیکوکاری کرده و تنها رعایت عدالت در مورد آنها کافی نیست. (روزنامه ابتکار / 30 فروردین 1391)