Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

توانمندسازی خانوارهای زیرپوشش بهزیستی از اولویتهای مهم این سازمان

توانمندسازی خانوارهای زیرپوشش بهزیستی از اولویتهای مهم این سازمان


رئیس سازمان بهزیستی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه از واگذاری 420 واحد مسکن مهر به مددجویان این سازمان و همچنین کمک هزینه به 500 واحد مسکونی استان با اعتبار 15 میلیارد ریال خبر داد.
اتابک با بیان اینکه ده هزار خانوار با جمعیتی افزون بر 45 هزار نفر زیرپوشش این نهاد هستند گفت : با توانمندی خانوارها در حوزه های خدمات درمانی ، اشتغال و مسکن سالانه باید 10 درصد از خانوارها از چرخه حمایتی خارج شوند.
وی واگذاری بیش از 350 مهدکودک به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی را از اقدامات مهم خواند و افزود: از این تعداد 71 مهدکودک در شهرها و مابقی در روستاها هستند.