Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تنوع در کهگیلویه و بویراحمد

تنوع در کهگیلویه و بویراحمد


ایران  که در نیمه گرم و خشک زمین قرار گرفته سرزمینی تقریبا خشک اما در لابلای این خشکیها بخشهای هر چند کوچک اما جذاب و مرطوب هست که به غنی این سرزمین می افزاید. اینجا کهگیلویه و بویراحمد است سرزمینی کوچک با مزیتهای طبیعی فراوان . وقتی به سیما و منظر استان نگاه می کنی در وهله اول وجود جنگلهای انبوه بلوط / کوهستانهیا زیاد / جنگلهیا بلوط و مرتفع خوش آب و هوا در در دیده خودنمایی می کند. کهگیلویه و بویراحمد سرزمینی کاملا کوهستانی است جنگلها و مراتع یکی از مواهب طبیعی استان است که چهره استان را در کشور تغییر داده است . وجود بیش از یک میلیون هکتار جنگل و 900 هزار هکتار مرتع که قریب به 75 درصد مساحت استان را شامل می شود از توانمندیهای اقتصتادی و مزیتهای طبیعی بزرگی است که کهگیلویه و بویراحمد را به شمالی در جنوب ایران تبدیل کرده است . با گذشت زمان گرم شدن هوا /خشکسالی اهمیت این بخش از مواهب طبیعی دوچندان می شود . فتعالیتهای حفاظت و احیا از عرصه های منابع طبیعی در استان از 4 دهه قبل آغاز شد و امروز توجه به این بستر خدادادی به یک وظیفه همگانی تبدیل شده است اما مسئولیت بزرگ این رسالت بر دوش اینهاست