Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تله فیلم بازگشت شیرین

به خیال رسیدن به آرزوهای ذهنی خود به تهران مهاجرت می کند که پس از چند سال ماندگاری در آنجا با مشکلات فراوانی از جمله ترافیک سنگین شهر تهران ، مسکن و ... روبرو می شود و در نهایت تصمیم می گیرد به شهر یاسوج برگردد.

در این تله فیلم آقایان امیر حسین رستمی ، حسین سلیمانیان و خانم شهرزاد عبدالمجیدی ایفای نقش می کنند.

پیش بینی می شود کار تولید این تله فیلم تا نوروز 1390 به پایان برسد.

مرحله : تصویر برداری

تهیه کنندگان : حسن روستایی و علی میر باقری

کارگردان: مهدی مظلومی