رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

تلاش کارکنان شبکه دنا برای اطلاع رسانی به مردم در خصوص آخرین وضعیت استان در پی بارندگی های اخیر - نمایش محتوای خبر

 

 

تلاش کارکنان شبکه دنا برای اطلاع رسانی به مردم در خصوص آخرین وضعیت استان در پی بارندگی های اخیر

تلاش کارکنان شبکه دنا برای اطلاع رسانی به مردم در خصوص آخرین وضعیت استان در پی بارندگی های اخیر

تلاش کارکنان شبکه دنا برای اطلاع رسانی به مردم در خصوص آخرین وضعیت استان در پی بارندگی های اخیر