جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

تلاش همکاران فرستنده و تاسیسات در ایستگاه کوه بایار پاتاوه - نمایش محتوای خبر

 

 

تلاش همکاران فرستنده و تاسیسات در ایستگاه کوه بایار پاتاوه

تلاش همکاران فرستنده و تاسیسات در ایستگاه کوه بایار پاتاوه

تلاش همکاران فرستنده و تاسیسات در ایستگاه کوه بایار پاتاوه