رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸

تلاش همکاران فرستنده و تاسیسات در ایستگاه کوه بایار پاتاوه - نمایش محتوای خبر

 

 

تلاش همکاران فرستنده و تاسیسات در ایستگاه کوه بایار پاتاوه

تلاش همکاران فرستنده و تاسیسات در ایستگاه کوه بایار پاتاوه

تلاش همکاران فرستنده و تاسیسات در ایستگاه کوه بایار پاتاوه