رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

تلاش همکاران سیما در ضبط تصاویر مربوط به آب گرفتی معابر ورودی شهر یاسوج - نمایش محتوای خبر

 

 

تلاش همکاران سیما در ضبط تصاویر مربوط به آب گرفتی معابر ورودی شهر یاسوج

تلاش همکاران سیما در ضبط تصاویر مربوط به آب گرفتی معابر ورودی شهر یاسوج

تلاش همکاران سیما در ضبط تصاویر مربوط به آب گرفتی معابر ورودی شهر یاسوج