رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

تلاش همکاران برای پوشش مراسم ترتیل و جزء خوانی قرآن کریم - نمایش محتوای خبر

 

 

تلاش همکاران برای پوشش مراسم ترتیل و جزء خوانی قرآن کریم

تلاش همکاران برای پوشش مراسم ترتیل و جزء خوانی قرآن کریم

تلاش همکاران برای پوشش مراسم ترتیل و جزء خوانی قرآن کریم در حسینیه عاشقان ثارالله یاسوج