رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

تلاش عوامل برنامه ماه و مهر به تهیه کنندگی نظام سلیمانی برای ضبط آیتم ها - نمایش محتوای خبر

 

 

تلاش عوامل برنامه ماه و مهر به تهیه کنندگی نظام سلیمانی برای ضبط آیتم ها

تلاش عوامل برنامه ماه و مهر به تهیه کنندگی نظام سلیمانی برای ضبط آیتم ها

تلاش عوامل برنامه ماه و مهر به تهیه کنندگی نظام سلیمانی برای ضبط آیتم ها

مجری: فرشته نظری نسب

دستیار تهیه: عبدالرحیم یزدان شناس