حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۷

تلاش عوامل برنامه ماه و مهر به تهیه کنندگی نظام سلیمانی برای ضبط آیتم ها

تلاش عوامل برنامه ماه و مهر به تهیه کنندگی نظام سلیمانی برای ضبط آیتم ها

تلاش عوامل برنامه ماه و مهر به تهیه کنندگی نظام سلیمانی برای ضبط آیتم ها

مجری: فرشته نظری نسب

دستیار تهیه: عبدالرحیم یزدان شناس