Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تفاوت میزان فشار خون در شب و روز

تفاوت میزان فشار خون در شب و روز


تفاوت میزان فشار خون در شب وروز
تحقیقات نشان داد میزان فشارخون نشان داده شده در شب بهتر از روز نشانگر احتمال در معرض خطر بودن سلامت فرد استاین تحقیق نشان داد میزان مرگ و میر در افرادی که فشارخون آنها در شب از روز بیشتر بود بالاتر بود.محققان معتقدند کنترل فشار خون توسط خود فرد ودر خانه بایستی به طور وسیع آموزش داده شده و به صورت مکرر طی شبانه روز صورت گیرد.این گزارش حاکی است که اهمیت این موضوع به این دلیل می باشد که میزان فشارخون نشان داده شده در شب نکات جالب توجهی درباره سلامتی فرد به پزشک می دهد و میزان فشارخون در روز نیز نکات مهم دیگری را در این رابطه مطرح می سازد. برگرفته از سایت میهن سلامت