Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کمیته تخصصی گردشگری در شهرستان کهگیلویه

فرماندار شهرستان کهگیلویه از تشکیل کمیته تخصصی گردشگری این شهرستان خبر داد.

کریمی در نشست کارگروه توسعه و خدمات سفر این شهرستان گفت : با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان کهگیلویه در زمینه گردشگری کمیته تخصصی گردشگری با هدف شناسایی و معرفی نقاط گردشگر پذیر شهرستان تشکیل می شود.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی شهرستان بویژه دستگاههای متولی باید برنامه های استقبال از مسافران نوروزی را پیش بینی کنند افزود : به منظور رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی ستادهای هفتگانه برای خدمات رسانی بهتر تشکیل می شود.

منبع خبر مرکز