Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تربیت دانش آموزان بر اساس مبانی قرآنی باشد

تربیت دانش آموزان بر اساس مبانی قرآنی باشد


معاون پرورشی و فرهنگی اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد گفت: تربیت دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس مبانی قرآنی باشد و مربیان پرورشی نیز این نکته مهم را مدنظر قرار دهند.

سید بهاءالدین ملک حسینی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج با اشاره به اینکه ابزار کار یک مربی پرورشی قرآن کریم است، افزود: استفاده از رهنمودهای روشنگرانه این کتاب آسمانی می تواند مربیان را در زمینه ارشاد و تربیت دینی دانش آموزان یاری دهد.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین اهداف تربیت دانش آموزان اصلاح رابطه آنان با خود و خالق هستی است.

ملک حسینی وظیفه مربیان پرورشی را احیای کرامت انسانی دانش آموزان دانست و اظهار کرد: باید بتوان علاقه به انجام دستورات دینی را بیش از پیش در دانش آموزان نهادینه کرد.

وی عنوان کرد: لازمه تحقق چنین امری بازگو کردن فلسفه دستورات دینی برای دانش آموزان و آموزش صحیح آنان است.

ملک حسینی ابراز داشت: احیای فرایض امر به معروف و نهی از منکر باید در مدارس نسبت به سایر امور در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: انجام رفتار دینی از سوی مربیان پرورشی می تواند دانش آموزان را دیندار تربیت کند.

ملک حسینی گفت: چنانچه یک مربی پرورشی بین دانش آموزان مقبولیت نداشته باشد نمی تواند اثرگذار باشد.

وی بیان کرد: باید شخصیت مربیان پرورشی با سخن، حرکت و رفتار آنان هماهنگ و یکسان باشد.