جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹

تدوین سند توسعه روستایی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

تدوین سند توسعه روستایی استان

تدوین سند توسعه روستایی استان

سند توسعه روستا‌های استان در دست تدوین است .

نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: برای ۴۵۵ روستا تا پایان سال جاری برنامه توسعه‌ای تدوین خواهد شد و خروجی محوری در این بخش نیز مورد تاکید است.

نوروزی با اشاره به عملیاتی سازی کمک‌های فنی و اعتباری در استان، ابراز داشت: برای تسهیلات پرداختی به جامعه هدف، بخشودگی‌ها محور فعالیت قرار گرفت و سیستم بانکی و دستگاه‌ها برای تحقق اهداف هماهنگ شدند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سرمایه گذاری و ارتقای اشتغال زایی با محوریت بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید ظرفیت سازی در این بخش به شکل مطلوبی عملیاتی شود.

نوروزی همچنین از برگزاری جشنواره شهید رجایی طی هفته دولت خبر داد و گفت: ۷۶ دستگاه، اداره، بانک و شرکت در سطح استان در شاخص‌های عمومی و تخصصی ارزیابی شده و از دستگاه‌های برتر طی هفته دولت تقدیر می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان اینکه باید بر اساس برنامه و استفاده از ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور گام برداریم، تصریح کرد: باید ظرفیت‌های ایجاد شده برای دستگاه‌ها در سطح کشوری به عنوان یک مطالبه توسط مدیران استانی دستگاه‌ها پیگیری شود.

نوروزی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه به عنوان راهبر توسعه کشور و در سطح استانی سازمان مدیریت با این ظرفیت شناخته می‌شود، ابراز داشت: قرار گیری در مسیر توسعه، کار تیمی هماهنگ را طلب می‌کند و باید بخش‌های مختلف برای تحقق اهداف به همدیگر کمک کنند.

وی ابراز داشت: برنامه نویسی قوی برای دستیابی به توسعه، همکاری همه جانبه را طلب می‌کند.