Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تدوین افق گردشگری استان در دستور کار قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای رونق گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد باید علاوه بر برپایی همایش‌ها، افق گردشگری استان تهیه و تدوین شود.علی‌حسن نوروزی در نشست کارگروه گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های قابل قبولی که در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، اظهار کرد: باید به شیوه‌های مختلف سعی در معرفی این ظرفیت‌ها کنیم. معاون برنامه‌ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها نیز به نوبه خود می‌تواند باعث رونق گردشگری شود ولی به شرطی که برپایی چنین برنامه‌هایی خروجی مناسب را داشته باشد. نوروزی با اشاره به در پیش بودن همایش فرصت‌های گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: باید روند اجرای همایش به صورت دقیق صورت گیرد تا از فرصت به وجود آمده بهره‌برداری هرچه بهتر انجام شود. وی خاطرنشان کرد: برای به ثمر نشستن برنامه‌های بخش گردشگری باید افق‌های پیش‌روی بخش گردشگری به صورت دقیق تعریف و تدوین شوند تا در سایه آن به اهداف مورد نظر برسیم. معاون برنامه‌ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: برای نیل به اهداف مورد نظر بخش گردشگری باید جلسات کارشناسی و با حضور اهل فن انجام شود تا به دنبال آن شاهد شکوفایی بخش گردشگری باشیم. نوروزی برگزاری همایش فرصت‌های گردشگری را موقعیتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی استان دانست و افزود: باید سعی کنیم پروژه جذب گردشگر و سرمایه‌گذار به صورت دقیق تهیه و تدوین شود و در زمان برگزاری همایش در اختیار میهمانان قرار گیرد. وی داشتن آمار دقیق از وضعیت بخش گردشگری استان را بسیار ضروری دانست و افزود: باید با دست پر در این همایش حضور داشته باشیم و بتوانیم پتانسیل‌های گردشگری کهگیلویه و بویراحمد را به نحو مطلوب در اختیار شرکت‌کنندگان در همایش قرار دهیم.منبع: خبر مرکز