جهش تولید | دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹

تخفیف ۵۰ درصدی عوارض شهرداری برای اجرای طرح ملی مسکن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تخفیف ۵۰ درصدی عوارض شهرداری برای اجرای طرح ملی مسکن

تخفیف ۵۰ درصدی عوارض شهرداری برای اجرای طرح ملی مسکن

مدت: 2:57