رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

تخصیص ۴۲ درصد اعتبارات استان در شش ماهه نخست امسال - نمایش محتوای خبر

 

 

تخصیص ۴۲ درصد اعتبارات استان در شش ماهه نخست امسال

تخصیص ۴۲ درصد اعتبارات استان در شش ماهه نخست امسال

تاکنون ۴۲ درصد اعتبارات عمرانی شش ماهه اول امسال کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: در مرحله اول ۴۹۰ میلیارد ریال و در مرحله دوم ۴۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافت.حسن نوروزی افزود:این اعتبارات در شورای برنامه ریزی استان بر اساس فصل و برنامه بین ۸ شهرستان استان توزیع شدوی گفت: در شش ماهه نخست امسال ۸۱ درصد اعتبارات نفت، ۸۶ درصد اعتبارات استانی و ۸۱ درصد اعتبارات ارتقاء شاخص‌ها از اعتبارات امسال  اختصاص یافته است.  نوروزی اضافه کرد: ۶۰ درصد اعتبارات ارزش افزوده و ۱۴ و نیم درصد اعتبارات استفاده متوازن از امکانات کشور نیز اختصاص یافته است.  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه باقی مانده اعتبارات ۳ درصد نفت پارسال تخصیص یافت، گفت:۸۹۰ میلیارد ریال از اعتبارات سه درصد نفت وگاز پارسال با وجود اینکه تخصیص یافته بود، اما نقدینگی آن تامین نشد.