رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

تجلیل از برگزیدگان بیست ودومین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانهای صدا و سیما - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تجلیل از برگزیدگان بیست ودومین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانهای صدا و سیما

تجلیل از برگزیدگان بیست ودومین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانهای صدا و سیما  

مدت: 1:57