Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تبریک نماینده فعلی بویراحمد و دنا به نماینده منتخب مردم

ستار هدایت خواه نماینده فعلی بویراحمد و دنا طی پیامی از حضور بی نظیر و مشارکت حداکثری مردم بویراحمد و دنا در انتخابات مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد.

وی در این پیام تبریک همچنین پیروزی غلام محمد زارعی را به عنوان منتخب مردم در دوره نهم تبریک گفته و تأکید کرده که حاضر است تجربیات خود را در اختیار نمایندگان منتخب مردم استان قرار دهد.

وی در انتهای این پیام از مردم شرافتمند استان صمیمانه سپاسگزاری کرده است. ( روزنامه امید مردم / 20 اسفند 1390 )