رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

تاکید بر ایجاد آرامش در برگزاری انتخابات - نمایش محتوای خبر

 

 

تاکید بر ایجاد آرامش در برگزاری انتخابات

منبع واحد خبر شبکه دنا

تاکید بر ایجاد آرامش در برگزاری انتخابات

ایجاد آرامش در برگزاری انتخابات از وظایف اصلی ما است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزکهگیلویه وبویراحمد معاون سیاسی امنیتی استاندار در همایش شوراهای اسلامی شهر یاسوج گفت: کاندیدها با هدف خدمت به مردم وارد این عرصه شدند و نباید نگاه مادی و اقتصادی به شورا داشته باشند.محمدی با بیان اینکه ایجاد آرامش در برگزاری انتخابات از وظایف اصلی ما است افزود: سامانه بی تاک و تلگرامی دو سامانه ای است که شوراها می توانند تمام خصوصیات و برنامه های خود را در این سامانه ها ثبت کنند تا مردم از آنها استفاده کنند و هرگونه فعالیت فراتر از این دو سامانه جرم است. معاون سیاسی امنیتی استاندار با بیان اینکه اقدامات مربوط به انتخابات براساس برنامه ریزی مدون و در راستای انجام برنامه زمان بندی مشخص و منطبق بر تقویم اجرایی انجام می شود گفت: تاکنون مطابق با این برنامه زمان بندی همه اقدامات انجام شده است.محمدی افزود: آشنایی با امر برگزاری انتخابات در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و حداکثری لازم است.