Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تاکیداستاندارمشارکت نهادهای اجتماعی درپیشگیری ازاعتیاد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر ضرورت مشارکت نهادهای اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد گفت:بکارگیری عزم اجتماعی یکی از بهترین و پایدارترین راهکارها برای پیشگیری و مبارزه اصولی با توزیع و مصرف انواع مواد مخدر است

سید موسی خادمی در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان بیان کرد: خانواده ها و نهادهای اجتماعی باید رسالت خود را در پیشگیری و مبارزه با عرضه و مصرف مواد مخدر انجام دهند. وی اعتیاد را عامل از هم پاشیدن خانواده ها دانست و بیان داشت: باید از همه ظرفیت ها و منابع ملی به خصوص از ظرفیتهای اجتماعی برای پیشگیری از اعتیاد استفاده کرد. خادمی افزود: ارائه مقالات فرهنگی و تولید فیلم به ترویج و آگاه سازی جامعه و خانواده ها از این معضل خانمان سوز کمک می کند. استاندار استان تاکید کرد: اگر در پیشگیری و مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر در اشکال مختلف آن یعنی صنعتی و غیر صنعتی از یک موضوع دولتی به غیر دولتی تعمیم یافته وبه موضوعی اجتماعی، جامعه و فرهنگ تبدیل شود، کارسازتر خواهد شد. وی بیکاری و رکود در فعالیت های اقتصادی را معضلی برای گرایش به سمت مواد مخدر دانست و اظهار داشت: باید با فرهنگسازی و هوشیاری جامعه را در برابر این آسیب مصون نگه داشت. خادمی بیان کرد: دستگاه های اجرایی، امنیتی و انتظامی در زمینه مبارزه با عرضه و مصرف مواد مخدر با اقتدار تلاش می کنند و نقش مردمی در همراهی کردن دولتی ها در این خصوص بسیار مهم است. خادمی تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد، نهادهای فرهنگی، کانون های خانوادگی، گروه های فرهنگی و اجتماعی و قشرهای مختلف مردم با تمام وجود وارد میدان عمل شده و آثار مخرب مصرف مواد مخدر را به طور مستمر بیان کنند.منبع: خبرمرکز