Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بیماری های قلبی وعروقی عامل اصلی مرگ ومیر دراستان

بیماری های قلبی و عروقی عامل اصلی مرگ و میر در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: بیماری های قلبی و عروقی با 44 درصد، بیشترین عامل مرگ و میر در استان کهگیلویه و بویراحمد است.
به گزارش خبرنگار وب دا در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر سید حسام الدین نبوی زاده افزود: سوانح و حوادث با 10 درصد رتبه بعدی مرگ و میر دراین استان است و این مساله نشان دهنده این است که دو مساله قابل پیشگری علت اصلی مرگ و میر دراین استان است.
وی بهبود تغذیه، عدم استفاده از مواد مخدر، فعالیت بدنی بیشتر و توجه به ورزش را از جمله راه های پیشگری از بیماری های قلبی و عروقی دانست و افزود: با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده از خودروهای دارای استاندارد و ایمنی می توان شاهد کاهش مرگ ومیر بود.
نبوی زاده، مصرف نوشابه، مواد قندی و روغن های جامد دراستان را بالا عنوان و و تاکید کرد: همه مردم و مسئولین باید در راستای کاهش بیماری های قلبی و عروقی که منجر به مرگ و میر می شوند با دانشگاه همکاری کنند و این مساله را بارها عنوان نمودیم که افزایش سلامتی مردم تنها وظیفه دانشگاه های علوم پزشکی نیست و همکاری همه جانبه ای را می طلبد.