Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بیش از 85 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای سال 92 به باشت اختصاص یافت

بیش از 85 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای سال 92 به باشت اختصاص یافت


در جلسه کمیته برنامه ریزی بودجه شهرستان باشت که باحضور برخی از مسولین استانی و شهرستانی برگزار شد سرپرست فرمانداری باشت گفت: بیش از 85 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای سال 92 به این شهرستان اختصاص یافت. یزدان محمدی در کمیته برنامه ریزی بودجه این شهرستان افزود: این میزان اعتبار به تفکیک فصل، برنامه، دستگاه و پروژه بر اساس شاخص های مختلف که مهمترین آن جمعیت است توزیع شده است. به گفته محمدی این میزان اعتبار در بخش هایی زیر بنایی، کشاورزی، تأمین آب شرب راه و عمران روستایی و با توجه به اولویت بندی پروژه های نیمه تمام و با پیشرفت های فیزیکی بالا و طرح هایی که بسیار ضروری هستند هزینه شده است. سرپرست فرمانداری باشت یادآور شد: اعتبار عمرانی سال جاری به صورت کارشناسی شده در دستگاه های مختلف استانی با توجه به سطح نیاز و اولویت های پروژه های شهرستانی توزیع شده است و بر همین اساس هزینه خواهند شد. فرماندار با تقدیر و تشکر از دکتر صابری استاندار و دکتر تاجگردون نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت تصریح کرد: این دو عزیز توجه ویژه به این شهرستان داشته و با توجه به شرایط موجود و نیاز های اساسی و مشکلاتی که شهرستان باشت داشت، توزیع اعتبارات سال جاری به این شهرستان رضایت بخش است.