Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بیش از 200 میلیون ریال كمك هزینه به مددجویان بویراحمد پرداخت شد

مدیر كمیته امداد امام خمینی(ره) بویراحمد از پرداخت بیش از 200 میلیون ریال كمك هزینه به مددجویان زیر پوشش كمیته امداد این شهرستان خبر داد.

'زریر انصاری' روز یكشنبه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران یاسوج اظهار كرد: از ابتدای سال جاری تاكنون 220 میلیون ریال تحت عنوان ابن سبیل، كمك معیشت و لوازم خانگی به خانواده های زیر پوشش پرداخت شده است.

وی تصریح كرد: این كمك هزینه ها با توجه به شرایط و نیاز خانواده ها و براساس اولویت به مددجویان زیر پوشش و خانواده های نیازمند پرداخت شده است.

وی بیان كرد: سیاست اصلی كمیته امداد توانمندسازی خانواده های نیازمند است و در این زمینه علاوه بر كمك های ضروری، برنامه هایی برای خودكفایی و خوداشغالی آنان به اجرا می گذارد.