Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بکارگیری دستگاه رفع لرزش خطوط لوله نفت گچساران 300 میلیارد ریال درامدزایی دارد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: اختراع و بکارگیری دستگاه رفع لرزش خطوط لوله ورودی و خروجی الکترو و کمپرسورهای گاز ردیف های تراکم ایستگاه تقویت فشار گاز منطقه ˈبینکˈ سالانه 300 میلیارد ریال عاید کشور می کند.

محمد باورساد افزود: لوله های ورودی و خروجی کمپرسورهای ایستگاه جمع آوری و تقویت فشار منطقه نفتی ˈبینکˈ از سال 83 تاکنون دارای لرزش شدید بود که این امر خسارت شدیدی به سیستم و اتصالات این ایستگاه وارد کرده بود. وی بیان کرد: لرزش این دستگاه ها روزانه موجب شکسته شدن پیچ های پایه فونداسیون و نیز تخریب آنها می شد که برای رفع این مشکل در سال 91 کارگروهی متشکل از پنج نیروی متخصص بومی در شرکت نفی وگاز گچساران تشکیل شد. باورساد گفت: پس از بررسی های زیاد از سوی این کارگروه راهکار مناسب برای رفع این مشکل از جمله طراحی، ساخت، نصب صفحه ایجاد اختلاف فشار برنامه ریزی طراحی و ساخته شد. وی بیان کرد: این کارگروه فنی با خلاقیت واستفاده از تجربه کاری توانستندمیزان لرزش دراین ایستگاه را محدود و حتی پایین تر از شرایط استاندارد برساند. باورساد تصریح کرد: این طرح موجب کاهش آلودگی زیست محیطی، افزایش میزان مایعات گازی کارخانه گاز و مایع 1300 منطقه سیاهمکان، افزایش تقویت گاز در مخزن نفتی بی بی حکیمه و کاهش ساعت کاری نیروهای انسانی می شود. وی بیان کرد: پیشنهاد این طرح جدید در یازدهمین همایش و پنجمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها که در اسفند ماه سال 92 در دانشگاه تهران برگزار شد به عنوان پیشنهاد برتر اول ملی انتخاب شد. گچساران دومین منطقه نفتخیز کشور محسوب می شود.منبع:خبرمرکز