Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بيمه محصولات كشاورزي كليدي ترين ساز و كار حمايتي براي كشاورزان در كهگيلويه و بويراحمد

بیمه کردن محصولات کشاورزی، یکی از راه های کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان است. اين در حالي است كه براي رفع اين معضل بيمه كشاورزي مأموريت بيمه محصولات كشاورزي در قبال حوادث غير مترقبه و بيماريها را در كشور عهده دار است .

موسي رمرودي ، مدير صندوق بيمه محصولات كشاورزي کهگیلویه و بویراحمد گفت : اين استان با داشتن 37 هزار هکتار باغ و تولید 182 هزار تن میوه در سال زراعي 88-89  حدود یک درصد مجموع تولید کشور را داشته ولی به علل گوناگون امسال 30 درصد از باغات استان در اثر سرمازدگی، بارش تگرگ و طوفان و سایر عوامل خسارت زا دچار خسارت شده اند؛ به همین علت، ضرورت دارد تا نقش بیمه در این استان پررنگ تر شود.

جواد عالي منش 39 ساله از باغداران شهر چيتاب شهرستان دنا با اشاره به سرمازدگي درختان خود در فروردين امسال مي گويد: اگر چه بيمه محصولات كشاورزي امري مفيد است اما برخي مواقع با بروز اتفاقي مثل سرمازدگي با افزايش تعرفه بيمه همزمان با اين بحران مواجه مي شويم و همين هم موجب كاهش استقبال باغداران از اين امر مي شود .

وي با بيان اينكه بيمه محصولات كشاورزي هم ، دردي از باغداران دوا نمي كند ، افزود: به دليل نبود صنايع تبديلي در استان و انبارداري و بالا بودن هزينه حمل و نقل درآمد باغداري به گونه اي است كه اگر بيمه محصول هم به آن اضافه شود باغدار صاحب سود بسيار ناچيز هم نمي شود به همين دليل فقر مردم موجب عدم استقبال از بيمه باغ و محصول مي شود .

منصور دوستاني 50 ساله ساكن روستاي كوخدان شهرستان دنا كه داراي باغ گردو است مي گويد با داشتن بيش از 200 اصله درخت سالهاي گذشته اصلا برداشت نداشته ام و به طور كامل خسارت به درختانم وارد شده است و چون وضعيت اقتصادي مناسبي ندارم نتوانستم محصول خود را بيمه كنم .

علي حيدري 55 ساله ساكن شهرستان بويراحمد ( باغدار سيب ) مي گويد : برخي درختان به علت ميانگين سن بالا بازدهي مطلوبي ندارند و ميزان توليد بسيار پاينيي دارند و بيمه كردن اين محصولات هم براي ما سودي ندارد به همين دليل از جهاد كشاورزي تقاضا داريم ابتدا با اقداماتي همانند جايگزين كردن درختان جوان ، روش هاي مكانيزه آبياري ، اصلاح خاك  اقدام به جوان كردن باغها و بعد دعوت به بيمه باغات خود كنند .

به گفته رمرودي مدير صندوق بيمه محصولات كشاورزي استان از جمله حوزه هاي مورد توجه دولت در بخش كشاورزي بيمه باغات مي باشد كه سال زراعي 76 ـ 75 با بيمه دو محصول انگور و خرما در كشور آغاز گرديد و اكنون 33 محصول باغي را تحت پوشش قرار داده است .

غدير خادم الحسيني افزود : عوامل خسارت زا در بخش باغات 20 عامل خطر است كه براي هر محصول متغير بوده و از شش تا 10 عامل را شامل مي شود و براي هر محصول گزينه هاي متعددي بر حسب ميانگين توليد در واحد سطح و در قالب بيمه هاي عمومي و تكميلي ارائه مي گردد كه در مجموع قريب 300 گزينه و حق انتخاب مطلوبي را براي توليد كنندگان فراهم نموده است .

وي با اشاره به اينكه عوامل خطر تحت پوشش بيمه محصولات باغي در سال زراعي 88 و 89 شامل سرما ، سيل ـ تگرگ ، طوفان ، زلزله ، خشكسالي ، گرما ، بادگرم ، يخبندان ، برف سنگين ، نوسانات دمايي و ... محصولات تحت پوشش در استان عبارتند از انار ، انگور آبي ، انگور ديم ، بادام آبي ، پرتقال ، ليموترش ، نارنگي ، زردآلو ، زيتون ، سيب ، گردو ، گل رز ، هلو ، شليل ، شفتالو مي باشد گفت : حق بيمه به ازاي هر هكتار براساس نوع محصول و نيز گزينه انتخابي توسط بيمه گزار متفاوت است كه حداقل آن معادل يكصد و 50 هزار ريال در هكتار مربوط به انگور ديم و حداكثر آن معادل يك ميليون و 90 هزار ريال در هكتار براي بيمه گل رز مي باشد همچنين حداكثر تعهد بيمه گر ( غرامت پرداختي به ازاي هر هكتار خسارت ) بعد از گياهان زينتي متعلق به گردو با 48 ميليون ريال و حداقل آن متعلق به باغات انگور ديم با 900 هزار ريال در هكتار مي باشد.

به گفته مدير صندوق بيمه محصولات كشاورزي استان هم اكنون 6 هزار 400 هكتار از باغات استان  و تعداد 14 هزار نفر بيمه گزار از مزاياي بيمه بهره مند مي شوند همچنين در سال زراعي  امسال بهره برداران مبلغ 112 ميليارد ريال غرامت دريافت كرده اند و اين در حالي است كه 22 ميليارد ريال بابت حق بيمه سهم كشاورز از بهره برداران جمع آوري گرديده و 5 برابر آنچه جمع آوري شده ، غرامت به خسارت ديدگان پرداخت شده است .

مدير عامل بانك كشاورزي استان گفت : بيمه محصولات باغي از زمان انعقاد قرار داد تا پايان برداشت محصول ادامه دارد و تعرفه هر درخت بر اساس نوع محصول و تناژ توليدي متفاوت است.

رمرودي گفت : در كهگيلويه و بويراحمد با توجه به اهداف كمي برنامه پنجم توسعه مبني بر پوشش بيمه اي حداقل 50 درصد محصولات كشاورزي نسبت بيمه گزاران به كل بهره برداران بخش باغات در استان 90 درصد و نسبت باغات تحت پوشش بيمه به كل محصولات باغي 70 درصد است .

وي گفت : اگر چه بخواهيم عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي استان را طي 10 سال گذشته تا كنون بررسي كنيم شاهد رشد چشمگير در بخشهاي مختلف آن خواهيم بود به گونه اي كه رشد بيمه محصولات كشاورزي اين استان شامل ( زراعت ، باغات ، دام ، طيور و آبزيان طي 10 سال گذشته تا كنون بدين ترتيب بوده كه در بخش زراعت از 9 هزار هكتار به حدود 120 هزار هكتار ، در بخش باغات از 32 هكتار به 6 هزار هكتار ، در بخش دام با يكهزار و 300 درصد رشد از 10 هزار راس به حدود 140 هزار راس و در بخش طيور نيز از 30 هزار قطعه به حدود چهار ميليون قطعه رسيده است.

اما كارشناس فعال در عرصه كشاورزي در اين رابطه معتقد است قرارداد بيمه بايد به گونه اي تنظيم شود كه تمام خسارت كشاورزان به صورت مطلوبي پرداخت شود تـا كشاورزي با ركود مواجه نشود.

ابوذر محمدي يكي از اشكالات عمده در تنظيم قراردادهاي بيمه را تفهيم نكردن نـوع بيمه بـه كشاورزان مي داند و مي گويد : كارگزاران بيمه ، بايد در صحبت با كشاورزان ، كف و سقف تعرفه بيمه را به طور واضح تشريح كنند چرا كه بيمه گزاران اگر كاملا توجيه نباشند متوقع مي شوند با تعرفه اي كه پرداخت كرده اند ، خسارت كاملي دريافت كنند كه اين امر امكان پذير نيست .

وي معتقد است سرعت عمل در ارزيابي خسارت نيز از امـوري است كـه در جـذب كشاورزان به بيمه محصولات حايز اهميت است ، اما متأسفانه به علل مختلف از جمله كمبود كارشناسان در همه نقاط استان ، اين امر محقق نمي شود .

به گفته روح الله فلاحت بيمه گر محصولات كشاورزي ؛ در سالهاي گذشته صندوق بيمه محصولات كشاورزي اقدامات مؤثري براي رفع كاستي ها و نواقص بيمه از جمله آموزش كشاورزان، باغداران و كارگزاران بيمه ارائه داده است .

رمرودي مدير صندوق بيمه محصولات كشاورزي استان توسعه بيمه از طريق معرفي محصولات و روشهاي جديد بيمه اي ، گسترش تعداد عوامل خطر ، ارتقاء كيفيت نظارت را از جمله راهكارهاي توسعه اين صنعت نه تنها در استان بلكه در كشوردانست.