Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بهزیستی بدون وجود خیرین قادر به ادامه فعالیت نیست

رئیس بهزیستس دنا در مراسم افطاری 200 نفر از مددجویان بهزیستی این شهرستان در سالن ورزشی شهید حسین زاده دنا رسیدگی به امور نیازمدان و محرومان جامعه را وظیفه ای همگانی برای تمام مردم و مسئولان دانست. (روزنامه امید مردم /22 مرداد 1391)