Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بهره برداری از 30 طرح نیمه تمام اولویت آب و فاضلاب شهری استان است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بهره برداری از 30 طرح نیمه تمام در اولویت امور آبفای شهری است. علی جان صادق پور افزود: این طرح ها در بخش های آب و فاضلاب در شهر های مختلف استان در دست اجراست. (روزنامه امید مردم/24 مرداد1391)