رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بهبود ۷۰ درصد بیماران خونی با استفاده از پیوند سلول‌های بنیادی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بهبود ۷۰ درصد بیماران خونی با استفاده از پیوند سلول‌های بنیادی

بهبود ۷۰ درصد بیماران خونی با استفاده از پیوند سلول‌های بنیادی

مدت: 1:35