Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست شورای فرهنگ عمومی استان

برگزاری نشست شورای فرهنگ عمومی استان


استانداردر نشست شورای فرهنگ عمومی استان بر ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و نهادینه کردن آن در جامعه تاکید کردو گفت: با برنامه ریزی  همه نهادها و متولیان امور فرهنگی و ارائه راهکارهای مناسب باید این مهم سرلوحه برنامه های فرهنگی این نهادها قرار گیرد.
آقای نیکزاد در این نشست همچنین نامگذاری کالاها و سردرمغازه ها به نامهای ایرانی را خواستار شد و از مردم استان خواست از انتخاب هرگونه نام و مشابه خارجی بپرهیزند.
وی صداوسیما را یکی از متولیان فرهنگسازی در جامعه و عامل نهادینه کردن ان در میان مردم برشمرد.