Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

برندگان برنامه پسیناپسین(1391)

برندگان برنامه پسیناپسین(1391)


1391/6/6

آنوش طاهری از دهدشت


1391/6/7

اصغر علی پور از کفشکنان


1391/6/8

علی کلهر از بروجرد


1391/6/9

حاج خدر قنواتی


1391/6/14

رحمان بازی از گنجه ای


1391/6/15

مهدی دستیاران از یاسوج


1391/6/16

آقای فرجی از یاسوج


1391/6/21

محمد رضا صفائی


1391/6/23

آقای حیدری پور از یاسوج


1391/6/28

آقای صاحبی از دهدشت