Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

برنامه های اقتصادی رادیو، محور توسعۀ اقتصادی کشورها

برنامه های اقتصادی رادیو، محور توسعۀ اقتصادی کشورها


 

(نمونه هایی از جهان  و  ارزیابی­ هایی در ایران)

 

پژوهش برتر اولین جشنواره بین المللی برنامه­ های اقتصادی رادیو1390

 

حمید گنجایش: محقق و پژوهشگر شبکه استانی دنا

 

چکیده

 

توسعه و رشد اقتصادی از طریق آگاهی و امید به آینده حاصل می ­شود و برای رسیدن به آن می­ بایست سرمایه ­گذاری کرد. به همین دلیل بسیاری از صاحب ­نظران در امر توسعه اقتصادی معتقدند:« آگاهی های اقتصادی، بنیان توسعه ملی است و مردم مجریان اصلی طرح­های اقتصادی در کشور می ­باشند و لازم است تا در تمامی مراحل آن مشارکت داشته باشند». وجود مشارکتی فعال و آگاه مستلزم کسب آگاهی ­ها و انگیزش لازم در این زمینه می ­باشد. اگرچه، نهادهای آموزشی به صورت رسمی و غیر رسمی از دیرباز فعالیت­ های گسترده ­ای را در این خصوص آغاز کرده ­اند، اما در این میان رسانه­ های جمعی، با بُرد وسیع و کارکردهای متنوع آموزشی، خبری و تفریحی، می­ تواند نقش بسیار مؤثر و سازنده­ تری در آگاه ­سازی، آموزش­دادن و بسیج همگانی مردم جهت مشارکت همه­ جانبه در انجام طرح­های توسعه اقتصادی داشته باشند. ­به کارگیری رادیو در توسعه اقتصادی کشورها بویژه ایران از قدیم یترین مباحث رسانه­ای است که مطالعۀ تاریخچه این رسانه شنیداری نشان می­ دهد رادیو بیش از هر رسانه دیگری به پیشرفت اقتصاد کشورها یاری رسانده. در حقیقت تمدن امروزی را باید مدیون برنامه­ های اقتصادیِ رادیو بود. این مقاله تلاش دارد با انجام مطالع ه­ای تطبیقی و موردی در برخی از کشورهای جهان و همچنین اجرای مصاحبه و پرسشنامه با شنوندگان شبکه­ های رادیویی در چهار کلان شهر بزرگ ایران، تأثیرگذاری تولیدات اقتصادی رادیو را در افزایش آگاهی شنوندگان(در ابعاد اقتصادی) و پیشرفت اقتصادی کشور در سال1390 مورد بررسی قرار دهد. مطالعه­ ی فوق بر پایه روش پیمایشی و تکمیل بیش از 400 پرسشنامه و مصاحبه با شنوندگان کلان شهرهای (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز) شکل گرفته است. نتایج حاصله نشان می­ دهد که تولیدات رادیو در افزایش آگاهی­­ های اقتصادی شنوندگان و پیشرفت فردی و خانوادگی آنان و همین­ طور در توسعه ملی کشور از کارآمدی بسیار خوب و رضایتمندی 75 درصدی به بالا برخوردار است. یافته­ ها پیشنهاد می­ کند که برنامه سازان رادیو با درنظرگرفتن قوتها و توانمندیهای رادیو در عرصۀ توسعه اقتصادی به ضعف­ها و تهدیدهای پیشروی رادیو که در پژوهش بیان شده در سالهای آینده با برنامه­ ریزی مناسب و شایسته، مدیریت پیام در حوزه اقتصاد را  کارآمدتر  از گذشته توسعه دهند.

 

واژگان کلیدی: اقتصاد، ایران، تولیدات رادیویی، توسعه اقتصادی.